Čiastka č. 5/2016 Vestník MŽP SR

Vydaná dňa: 29.11.2016
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
6/2016 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – fyzické osoby 29.11.2016
7/2016 Vestník MŽP SR Zoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – právnické osoby 29.11.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené