Čiastka č. 2/2016 Vestník MŽP SR

Vydaná dňa: 03.06.2016
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/2016 Vestník MŽP SR Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Betónové strešné krytiny
3/2016 Vestník MŽP SR Oznámenie o ponuke na prevod vlastníctva geologického diela vrtu RT–1 Rajecké Teplice bezodplatným prevodom
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené