Podiel spoločníka na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti

Musí konateľ spoločnosti – spoločník – pri rušení spoločnosti odviesť odvod do zdravotnej poisťovne zo základného imania?

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 30. 9. 2020
Dátum publikácie: 16. 5. 2017Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má podľa § 153 ods. 1 Obchodného zákonníka každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Likvidačný zostatok je zostatková hodnota majetku likvidovanej spoločnosti. Podiel spoločníka na likvidačnom zostatku sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, ku splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné.

Podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení s účinnosťou od 2. 1. 2016 zárobkovou činnosťou je činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá podiel na zisku, vyrovnací podiel a podiel na výsledku podnikania, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov podľa § 3 ods. 2 zákona o dani z príjmov, okrem podielu na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu a okrem podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podielu na zisku, ktorý je oslobodený od dane z príjmov podľa § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov. Z uvedeného vyplýva, že podiel spoločníka na likvidačnom zostatku nie je zárobkovou činnosťou a poistné na zdravotné poistenie sa neplatí.

Od 1. 1. 2017 je podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 52zi ods. 5 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov predmetom dane aj podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, a to v prípade, ak spoločnosť vstúpila do likvidácie najskôr 1. 1. 2017 alebo súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa § 68 ods. 6 a 7 Obchodného zákonníka najskôr 1. 1. 2017. Základom pre daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 5 písm. d) zákona o dani z príjmov je podiel na likvidačnom zostatku znížený o hodnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) zákona o dani z príjmov. Z podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva sa poistné na zdravotné poistenie neplatí.

 

Poznámka redakcie:
§ 10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z.
§ 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z.

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.