Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020 a novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020 (videoškolenia)

Videoškolenia zamerané na novelu zákona o DPH od 1. 1. 2020 a novelu zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020.

Autori: Ing. Vladimír Ozimý
Dátum publikácie: 7. 1. 2020tt_2019-2020

Novela zákona o DPH prináša od roku 2020 novú právnu úpravu týkajúcu sa reťazových obchodov, call-off stock režimu či zníženie sadzby DPH na 10 % na niektoré potraviny, noviny, tlač a periodiká. Podrobný prierez týmito a ďalšími novinkami, ktoré majú oproti minulému roku zasiahnuť účtovnú prax v oveľa väčšom, vám prinášame vo videoškolení s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým.

Časti videa:

  • Rozšírenie okruhu tovarov so zníženou sadzbou DPH, registračná povinnosť, režim call of stock
  • § 8a ZoDPH a § 11a ZoDPH, zavedenie princípu priradenia prepravy v reťazovom obchode, zmeny pri tvorbe základu dane, ...
  • Oslobodenie od dane pri medzinárodnom obchode v colnom sklade, zdanenie služieb na investičnom majetku, zmeny v oblasti služieb CK, zmeny v oblasti podania súhrnného výkazu ... 

 

 

Prístup k videoškoleniu Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020 majú užívatelia EPI Právneho systému Medium a Premium.

 

skolenie_ozimy

O novinkách, ktoré majú už v nasledujúcom účtovnom období zaviesť kategóriu mikrodaňovníkov, znížiť sadzbu dane z 21 % na 15 % pre menšie spoločnosti a živnostníkov, zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, pozmeniť pravidlá pre odpočítavanie daňovej straty, a o mnohom ďalšom vám porozpráva daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Časti videa:

  • Zmeny v oblasti nezdaniteľnej časti FO
  • Sadzba dane u PO, preddavky na daň z príjmov, zmeny v základných pojmoch, zmeny v oblasti príjmov zo ZČ, príspevok na športovú činnosť dieťaťa
  • Oslobodené príjmy u FO a PO, oslobodený príjem z predaja CP, zmeny v § 17 ZDP
  • Zmeny v § 17 ZDP, § 20 ZDP, zmeny v oblasti nedaňových výdavkov, § 30c ZDP, zmeny registračných princípov podľa § 49a ZDP od 1.1.2021

 

 

 

Prístup k videoškoleniu Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020 majú užívatelia EPI Právneho systému Medium a Premium.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené