Zmeny v umiestňovaní reklamných stavieb

Nové nástroje boja proti vizuálnemu smogu zavedené zmenou stavebného zákona (od 1. 5. 2021) a zmenou zákona o pozemných komunikáciách (od 1. 6.2021).

Dátum publikácie: 10. 5. 2021tt_auta-na-dialnici

1 Úvod

Nedávno boli publikované novely dvoch zákonov, ktoré prinášajú ďalšie nástroje na boj s vizuálnym smogom, a to:

Ako uvádza predkladateľ novely stavebného zákona, tieto zmeny sú motivované aj tým, že expertný odhad hovorí, že už dnes cca 20 % – 30 % všetkých reklamných stavieb porušuje zákon. Nelegálne reklamné stavby majú pritom negatívny vplyv aj na vlastníkov legálnych reklamných stavieb, a to hlavne v prípadoch vysokého počtu takýchto stavieb na jednom mieste. Proces odstraňovania takýchto reklamných stavieb je komplikovaný a vlastníci môžu používať rôzne obštrukcie, aby tento proces ešte predĺžili.

2 Zmeny v stavebnom zákone

Na úvod je potrebné pripomenúť definíciu reklamnej stavby podľa § 43 ods. 2 stavebného zákona (ktorá ostáva nezmenená).

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na:

  1. reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,
  2. reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2, a
  3. reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.

2.1 Reklamné stavby len na dobu určitú

Doteraz mohli byť reklamné stavby povolené aj na dobu neurčitú.

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Nové nástroje boja proti vizuálnemu smogu (umiestňovanie reklamných stavieb)

O zmenách v stavebnom zákone hovorí aj odborník na stavebné právo JUDr. Martin Píry v novom podcaste z dielne Poradca podnikateľa

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace dokumenty

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace dokumenty


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.