Zamestnávateľ a zamestnanec v súvislosti s „očkovacím zákonom“

Tzv. „očkovací zákon“ stanovuje možnosť Úradu verejného zdravotníctva SR reflektovať na zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho otestovania pri tvorbe protipandemických opatrení.

Autori: JUDr. Tatiana Mičudová
Dátum publikácie: 20. 9. 2021tt_mlady-ludia-s-ruskom

Dňa 25. júla 2021 Národná rada SR prijala zákon č. 304/2021 Z. z. označovaný ako tzv. „očkovací zákon“ a do účinnosti vstúpil dňa 28. júla 2021. Ako sa táto legislatíva dotýka zamestnávateľov? Bude môcť zamestnávateľ obmedziť vstup na pracovisko nezaočkovaným zamestnancom? Môže vôbec zamestnávateľ spracúvať údaje o zaočkovaných zamestnancoch? Viac sa dozviete v tomto článku.

Očkovací zákon stanovuje možnosť Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ“) v rámci protiepidemických opatrení reflektovať na GreenPassy, t. j. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho otestovania pri tvorbe protipandemických opatrení.

Na to reagoval Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý vydal vyhlášky, ktoré priamo reflektujú najnovšie poznatky o delta variante Covid-19. Takou vyhláškou je aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 240/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Zohľadnenie očkovania pri povolení využívania istých služieb očkovaným osobám (oproti neočkovaným) aj počas pandémie musí byť upravené primárne zákonom, a to najmenej vo všeobecnej rovine. Na základe očkovacieho zákona bolo do § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplnené nové písmeno z).

Z LEGISLATÍVY Č. 1:

§ 48 ods. 4 písmeno z) zákona č. 355/2007 Z. z.

„z) dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19; potvrdenie, ktorým sa osoba preukazuje musí byť platné v zmysle nariadeného opatrenia“.

Dôvodová správa uvádza, že pri GreenPassoch je potrebné reflektovať na nasledovné všeobecné východiská právnej úpravy:

  1. zákonná možnosť zohľadňovať očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pri prijímaní protipandemických opatrení ÚVZ v tom smere, že:
    1. zaočkovaní ľudia,
    2. tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, a
    3. negatívne otestovaní ľudia môžu po preukázaní sa GreenPassom využívať „naplno“ služby prevádzkovateľov (poskytovateľov), ktoré budú inak v rámci protipandemických opatrení všeobecne (pre všetkých) obmedzené pre vstup a vjazd osôb;
  2. ide o služby, ktoré sú rizikové: kde sa zhromažďujú ľudia a riziko šírenia nákazy ochorením COVID-19 (zohľadňujúc epidemiologické predikcie o šírení a nákazlivosti delta variantu) je väčšie, ako sú napríklad hromadné podujatia a prevádzky, kde sa zhromažďujú ľudia a napr. sa podávajú pokrmy a nápoje a pod.;
  3. zákonná možnosť prijať opatrenia „zvýhodňujúce“ očkovaných musí byť postavená na dočasnosti prijímaných zvýhodňujúcich opatrení.

V rámci dočasnosti ide o čas, pokým sa z epidemiologického hľadiska spoločnosť nepremorí alebo kým neustúpi pandémia, či kým nebude zaočkovaná kritická skupina. Očkovací zákon (čiže novelizovaný zákon č. 355/2007 Z. z.) obsahuje splnomocnenie pre ÚVZ SR na vydanie vyhlášky s reflexiou GreenPassov, ktorá by ustanovovala podrobnosti v tom smere – ktoré prevádzky, v akom čase, za akých hygienických podmienok, vyvažovanie a stanovenie legitímnych výnimiek a pod.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 240/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Predmetná vyhláška bola vo Vestníku vlády SR publikovaná dňa 12. augusta 2021.

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Jeho celé znenie článku nájdete v produkte EPI Odborné články:

Zamestnávateľ a zamestnanec v súvislosti s „očkovacím zákonom“

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.