Vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku

U daňovníkov s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti je možné pri používaní vlastného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku uplatniť výdavky.

Autori: Ing. Marta Boráková
Dátum publikácie: 18. 10. 2021tt_spotreba-phl

U daňovníkov s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 19 ods. 2 písm. e) bod 1 ZDP je možné pri používaní vlastného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku uplatniť výdavky (náklady) do výšky:

Pri uplatnení sadzby základnej náhrady nie je dôležité, či sa vozidlo využíva na pracovnú cestu alebo na priame zabezpečenie príjmov (napr. prepravca, taxikár a pod.), v obidvoch prípadoch je možné uplatnenie sadzby základnej náhrady do daňových výdavkov (nákladov).

U daňovníka s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vynaloženými v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, ak na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, sú v súlade s § 19 ods. 2 písm. e) ZDP bod 1 daňovými výdavkami výdavky (náklady):

 • do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a len ak neboli zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka, uplatní aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, alebo
 • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Podnikateľ, ktorý používa vlastné motorové vozidlo, ktoré v minulosti účtoval alebo evidoval ako obchodný majetok v súvislosti s podnikaním a v súčasnosti je vyradené z obchodného majetku a preradené do osobného užívania, aj keď ho naďalej využíva na podnikanie, si nemôže uplatniť do daňových výdavkov sadzbu základnej náhrady.

Príklad č. 1

P. Veľký je autorizovaný stavebný inžinier, v prípade použitia automobilu nezaradeného do obchodného majetku na pracovnú cestu [§ 19 ods. 2 písm. e) bod 1 zákona o dani z príjmov] si môže vo výdavkoch uplatniť súčet základnej náhrady a náhrady na spotrebované pohonné látky „podľa cien platných v čase ich nákupu“.

Môže si teda SZČO uplatniť náhradu za spotrebované pohonné látky na základe priemerných cien zo Štatistického úradu SR alebo z iného zdroja – teda bez disponovania dokladmi o nákupe pohonných látok? Ak áno, aký zdroj cien platných v čase ich nákupu je akceptovateľný na daňové účely?

Ak si podnikateľ uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu je povinný preukazovať nákup pohonných látok „bločkami“, z ktorých bude zrejmá cena pohonných látok, teda len na základe existencie reálneho dokladu o ich nákupe. Pre daňové účely nie je možné akceptovať uplatnenie náhrady za spotrebované pohonné látky na základe priemerných cien zo Štatistického úradu SR alebo z iného zdroja – teda bez disponovania dokladmi o nákupe pohonných látok.

Obsah:

 • Odpisovanie automobilu
 • Spôsob odpisovania
 • Obstarávacia cena automobilu
 • Limitovaný odpis automobilu
 • Úmrtie daňovníka a uplatnenie odpisu automobilu
 • Odpisovanie automobilu prenajatého formou finančného prenájmu
 • Osobitný spôsob odpisovania automobilu u mikrodaňovníka
 • Zvýhodnené odpisovanie hmotného majetku
 • Povinnosť platiť daň z motorových vozidiel
 • Skutočné používanie vozidla na podnikanie
 • Účtovanie o vozidle
 • Evidovanie vozidla v daňovej evidencii
 • Výdavky spojené s používaním vozidla
 • Používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e)

 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Jeho celé znenie článku nájdete v produkte EPI Odborné články:

Vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.