Príklady z praxe k povinnostiam podnikateľov

Má SZČO uvádzať vo výkazoch či daňových priznaniach svoje sídlo, resp. miesto podnikania alebo adresu trvalého bydliska?

tt_karty-s-vykricnikom

Otázka:

Zmenou trvalého bydliska a súčasne zmenou miesta podnikania na základe úradného záznamu živnostenského registra bola zapísaná zmena miesta podnikania a aj zmena trvalého bydliska, ktoré nie sú totožné. Má SZČO uvádzať vo výkazoch či daňových priznaniach svoje sídlo, resp. miesto podnikania alebo adresu trvalého bydliska, keď je to vlastne FO? Dosiaľ bolo miesto podnikania a trvalé bydlisko totožné, teraz už nie. Čo je správne? Podobne aj na faktúrach má uvádzať trvalé bydlisko alebo miesto podnikania? 

Odpoveď:

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané fyzickej osobe podľa § 47 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon ) obsahuje:

  • osobné údaje podnikateľa,
  • obchodné meno,
  • identifikačné číslo,
  • predmet alebo predmety podnikania,
  • miesto podnikania,
  • dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
  • deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,
  • dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Ak podnikateľ oznámi zmeny a doplnky, živnostenský úrad zmeny potvrdí a vyznačí na osvedčení o živnostenskom oprávnení.

Fyzické osoby v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby, typ A aj B, uvádzajú v základných údajoch o daňovníkovi svoju adresu trvalého pobytu v deň podania daňového priznania. Ak fyzická osoba dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v daňovom priznaní typ B vypĺňa VI. oddiel. Ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, zostavuje aj účtovnú závierku.

 

Celé znenie odpovede nájdete: Trvalé bydlisko verzus miesto podnikania

 
 
Dátum publikácie: 14. 7. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
 
Ak má spoločnosť vysoké základné imanie a rozhodne sa ho na základe valného zhromaždenia znížiť a vyplatiť spoločníkom, ako by sa malo správne postupovať a ako by sa tento príjem...
 
Dátum publikácie: 6. 7. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
 
Považuje sa za prevádzkareň miesto, kde sa vyrábajú kovové ploty a zábradlia, odkiaľ sú potom hotové výrobky podnikateľom odvezené na adresu objednávateľa? Nejde o výdajné miesto...
Dátum publikácie: 22. 6. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
 
Ako postupovať pri zámene pozemkov z hľadiska účtovania (účtovné zápisy, DPH)? Ide o vzájomnú zámenu pozemkov v rovnakej výmere, ale v rozdielnych cenách. Spoločnosť A je platiteľ...
Dátum publikácie: 22. 6. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
 
Podnikateľ – fyzická osoba – má v majetku podnikania budovu. V tejto budove podniká v službách. Jednu miestnosť budovy prenajíma inej spoločnosti. Prenájom je na základe nájomnej...
Dátum publikácie: 18. 6. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
 
Spoločnosť svojim odberateľom poskytuje do prenájmu mraziace boxy bez platby za nájomné. V zmluve je však uvedené, že odberatelia musia od spoločnosti každý mesiac odobrať tovar v...
Dátum publikácie: 18. 6. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
 
Môže účtovná jednotka mínusovú pokladnicu vyrovnať pôžičkou spoločníka? Nie je to problém, ak spoločník vloží peniaze do spoločnosti v hotovosti ako pôžičku? Ak tak urobil, ako to...
Dátum publikácie: 15. 6. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
 
Môže spoločnosť poskytnúť bezúročnú pôžičku zahraničnému obchodnému partnerovi/spoločnosti v Českej republike na obdobie 4-6 mesiacov? Išlo by o poskytnutie peňažných prostriedkov...
Dátum publikácie: 13. 5. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 31. 3. 2020
Je zamestnávateľ oprávnený žiadať o príspevky podľa Opatrení SR na udržanie zamestnanosti aj na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach mimo pracovného...
Dátum publikácie: 13. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020
Podnikateľ – stomatológ – zamestnáva jedného zamestnanca (sestričku) a momentálne funguje v obmedzenom režime. Vykázal pokles tržieb o viac ako 40 %. Môže požiadať o príspevok v...
Dátum publikácie: 11. 5. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
 
V slovenskej s. r. o. je konateľom fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ (Taliansko) a nemá ani trvalý, ani prechodný pobyt na Slovensku. Trvalý pobyt má v Taliansku a je tam aj...
Dátum publikácie: 11. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
 
Členovia dozornej rady sú prihlásení do Sociálnej poisťovne od začiatku ich funkcie, pretože podľa zmluvy o výkone funkcie majú nárok na pravidelnú mesačnú odmenu. Dvaja z nich sa...

 

Ďalšie otázky a odpovede nájdete v produkte EPI Príklady z praxe.

Zákazníci s predplateným prístupom do produktov EPI Právneho systému môžu využívať služby daňovej a mzdovej pohotovosti.

Autor: Ing. Simona Jurišová, Ing. Nadežda Cígerová, Ing. Zuzana Uríková, Ing. Katarína Jašurková

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.