Právne dimenzie anonymity v online priestore

Článok z Justičnej revue ponúka analýzu vybraných právnych aspektov anonymity v online priestore.

Autori: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Dátum publikácie: 17. 7. 2019


Predkladaný článok sa zameriava na analýzu vybraných právnych aspektov anonymity v online priestore. Prvá časť poskytuje teoretické základy anonymity zo sociologického hľadiska. V druhej časti autor analyzuje výzvy pre anonymitu v online priestore, pričom neopomína charakteristické znaky internetovej siete a najnovší vývoj v oblasti technológií na spracúvanie neobmedzeného množstvá dát o užívateľoch. Tretia časť článku skúma vybrané základné ľudské práva a slobody a prvky anonymity v nich obsiahnuté.

JUDr. Matúš MESARČÍK, LL.M.
Katedra správneho a environmentálneho práva
Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

MESARČÍK, M.: Právne dimenzie anonymity v online priestore; Justičná revue, 71, 2019, č. 5, s. 494 – 514.

Úvod

Vývoj internetovej siete znamenal kreovanie nového sveta – priestoru, ktorý nemá hranice a je imateriálny. Pôvodne sieť vytvorená na vojenské či akademické účely vplyvom komercializácie dosiahla nevídaný úspech a navždy zmenila spoločenské návyky a chápanie najrôznejších aspektov ľudského života. Kým v roku 1995 používalo internet iba 16 miliónov užívateľov (0,5 % svetovej populácie), dnes je to až 4,208 miliárd užívateľov, čo predstavuje viac ako polovicu svetovej populácie.https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm (dostupné 27.01.2019). Je legitímne očakávať, že tento trend bude aj naďalej rásť v dôsledku globalizácie, elektronizácie a automatizácií práce či ľudských činností.

Pohľad užívateľov na nový priestor najlepšie vyjadril v roku 1996 John Perry Barlow vo svojej Deklarácii nezávislosti kyber-priestoru, ktorá je akýmsi manifestom internetu z pohľadu jednotlivca. „Nemáme žiadnu zvolenú vládu, a ani žiadnu mať nehodláme, takže vám píšem len s tou autoritou, ktorou sama sloboda vždy hovorí. Deklarujem nezávislosť globálneho spoločenského priestoru, ktorý staviame mimo tyranie, ktorú na nás chcete uplatniť. Nemáte žiadne morálne právo vládnuť nám, a taktiež nevlastníte žiadne metódy nátlaku, ktorých by sme sa mali naozaj báť.“BARLOW, J.: A Declaration of the Independence of Cyberspace;
https://www.eff.org/cyberspace-independence (dostupné 27.01.2019).
Z tohto textu možno implicitne vymedziť, že Barlow akcentuje anonymitu ako jeden zo základných pilierov online sveta, prostredníctvom ktorej sa jednotlivec môže slobodne prejavovať.

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Právne dimenzie anonymity v online priestore

 

Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené