Počítanie doby pri nevymožiteľných pohľadávkach a oprava základu dane

Termín na podanie daňového priznania za 12/2017 bol 25. 1. 2017. Podľa zákona platí, že právo platiteľa vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. Chápe spoločnosť správne termín do 25. 1. 2021 ako posledné zdaňovacie obdobie, kedy sa oprava mohla spraviť?

Autori: Ing. Nadežda Cígerová
Dátum publikácie: 24. 2. 2021tt_casova-spirala

Celá otázka:

Spoločnosť vystavila faktúru so zdaniteľným plnením 12. 12. 2017. V daňovom priznaní k DPH bola priznaná a zaplatená 25. 1. 2018. Termín na podanie daňového priznania za 12/2017 bol 25. 1. 2017. Od tohto dátumu sa počítajú 3 roky, keďže podľa zákona platí, že právo platiteľa vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. Lehota na opravu základu dane teda uplynie 25. 1. 2021. Podľa § 25a ods. 11 písm. a) zákona o DPH platí, že platiteľ je povinný vyhotoviť a odoslať opravný doklad najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, za ktoré vykonal opravu základu dane. Chápe spoločnosť správne termín do 25. 1. 2021 ako posledné zdaňovacie obdobie, kedy sa oprava mohla spraviť, a teda termín na podanie daňového priznania k DPH uplynie 25. 2. 2021?

Odpoveď:

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie najskôr v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa § 25a odseku 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ako je v otázke aj zmienené, právo platiteľa vykonať opravu základu dane zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania, toto definuje § 25a ods. 5 zákona, avšak táto doba sa aj prerušuje.

V zásade platí, že najprv musí byť pohľadávka nevymožiteľná a až následne sa testuje táto trojročná lehota (ako právo na opravu základu dane). Termín do 25. 1. 2021 je síce hraničný, ale k nemu sa ešte pripočítajú špecifické okolnosti ako súdne, exekučné a konkurzné konanie a pod., kedy táto doba neplynie.

Odpoveď je skrátená, jej celé znenie nájdete: Počítanie doby pri nevymožiteľných pohľadávkach - oprava základu dane

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.