Odklad splatnosti poistného za marec 2020 a odpustenie platenia poistného za apríl 2020

Podmienky odkladu poistného za marec 2020 a odpustenia platenia poistného za apríl 2020 pre zamestnávateľov a SZČO vysvetlené na konkrétnych príkladoch.

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Dátum publikácie: 13. 5. 2020


tt_kalkulačka s perom.jpg

 

1. Odklad splatnosti poistného za marec 2020

Odklad platenia odvodov ustanovuje zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 6. 4. 2020 dopĺňa zákon:

a v zmysle ktorého splatnosť:

  • poistného na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
  • preddavkov na zdravotné poistenie zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb,
  • príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnancov, za ktorých je zamestnávateľ povinný platiť príspevky,

za mesiac marec 2020 sa posúva do 31. júla 2020 u tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles:

  • čistého obratu alebo
  • príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

o 40 % a viac.

2. Odpustenie platenia poistného za apríl 2020

Odpustenie platenia poistného ustanovuje zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 25. 4. 2020 dopĺňa:

a v zmysle ktorého:

  • zamestnávateľ a
  • povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba

nie sú povinné zaplatiť:

  • poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
  • povinné príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za svojho zamestnanca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení alebo samostatne zárobkovo činná osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení

za mesiac apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej 15 dní.

Odpustenie platenia poistného sa netýka preddavkov na zdravotné poistenie.

 

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Odklad splatnosti poistného za marec 2020 a odpustenie platenia poistného za apríl 2020

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené