Ochrana dobrej povesti právnickej osoby, prostriedky a následky jej porušenia

Pojem dobrá povesť právnickej osoby, v čom spočíva neoprávnený zásah, ako sa môže právnická osoba brániť proti takému zásahu a aké sú následky zásahu do dobrej povesti právnickej osoby.

Dátum publikácie: 25. 3. 2021tt_4-ludia-so-smajlikami

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
JUDr. Zuzana Petriganová
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
 

Úvod

 
Občiansky zákonník za právnickú osobu označuje každý subjekt, ktorý nie je fyzickou osobou a zároveň jej priznáva práva a povinnosti. Podľa ustanovenia § 19b Občianskeho zákonníka má právnická osoba právo na ochranu svojho mena a dobrej povesti. V tomto článku vysvetlíme, čo je možné rozumieť pod pojmom dobrá povesť právnickej osoby, ústavný základ práva na jej ochranu, v čom vlastne spočíva neoprávnený zásah a jej právny predpoklad, akými prostriedkami sa môže právnická osoba brániť proti takému zásahu, kto, kde a ako si môže uplatniť právo na jej ochranu a aké sú následky zásahu do dobrej povesti právnickej osoby.
 

I. Dobrá povesť právnickej osoby

 
„Dobrá povesť, renomé alebo tiež „goodwill“ (v súčasnosti pomerne často používaný pojem, ktorý sa prevzal z angloamerického práva) obsahuje predovšetkým určité morálne, ale aj kvalitatívne vlastnosti charakterizujúce právnickú osobu, podľa ktorých sa hodnotí a prijíma spoločnosťou. Dobrá povesť je pojem, ktorý v sebe zahŕňa nehmotné a samostatne nevyčísliteľné hodnoty, ktoré sa spájajú s právnickou osobou (pozri bližšie DRGONEC, J.: Vzťah dobrej povesti právnickej osoby k ochrane osobnostných práv. Justičná revue, 54, 2002, č. 11, s. 1227 – 1234).
 
V USA sa dobrá povesť právnickej osoby zabezpečuje tzv. inštitútom „goodwill“, ktorý bol prevzatý do práva Európskej únie.
 
Podľa Právnického slovníka (Vydavateľstvo Krenčey, Dr. Ivica Chorvátová, Ing. Pavel Mokráň, 2011, s. 203) znamená goodwill doslova dobrá povesť; hodnota firmy; klientela; dobré meno; zákazníci; dobrá vôľa; náklonnosť; ochota.
 
Rozvíjajúca sa judikatúra ohľadom dobrej povesti právnickej osoby vyjadruje určité špecifiká, podľa ktorých sa vychádza zo zásady, že dobrú povesť má právnická osoba od svojho vzniku. Dobrú povesť právnickej osoby je nevyhnutné v každom konkrétnom prípade hodnotiť podľa jej správania sa v obchodných vzťahoch. Ak si právnická osoba neplní svoje záväzky riadne a včas, nemožno dospieť k záveru, že ide o právnickú osobu, ktorá by požívala dobrú povesť.
 
Dobrú povesť právnickej osoby môžeme teda charakterizovať ako čestnosť, svedomitosť, charakternosť konania, spoľahlivosť a podobne. Dobrá povesť právnickej osoby taktiež predstavuje odbornosť, vážnosť, spoľahlivosť a istotu v konaní a v dodržiavaní či plnení obchodných záväzkov prostredníctvom štatutárnych orgánov právnickej osoby alebo jej zamestnancov. Súčasná platná právna úprava dobrú povesť právnickej osoby len predpokladá. Nazýva sa to tzv. „zákonnou domnienkou“ a platí dovtedy, pokiaľ táto povesť právnickej osoby sa nespochybní alebo nezmení na zlú povesť.


Ďalší obsah príspevku:

 
  • V čom spočíva neoprávnený zásah
  • Prostriedky ochrany
  • Následky plynúce z porušenia dobrej povesti právnickej osoby
  • Záver
 

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Ochrana dobrej povesti právnickej osoby, prostriedky a následky jej porušenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.