Obvinený v trestnom konaní - judikatúra

Nový výber online judikatúry.

Autori: doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.
Dátum publikácie: 26. 10. 2020



Výber 60 súdnych rozhodnutí je zameraný na výsluch obvineného, ale tiež na súvisiace práva obvineného vo všeobecnosti ako subjektu trestného konania, a tiež na práva obvineného pri jeho výsluchu i pri vykonávaní iných dôkazov, ako napr. pri výsluchu svedkov alebo iných dôkazov.

edicia_Judikatura__Pravo-zdruzovania__800xXXX

Z PREDHOVORU AUTORA

Pri spracovaní tohto výberu súdnych rozhodnutí som vychádzal z toho, že osoba, proti ktorej sa vedie trestné konanie a ktorá sa v závislosti od štádia trestného konania označuje ako podozrivá, obvinená, obžalovaná a odsúdená, disponuje najväčším penzom informácií o trestnom čine, ktorý sama spáchala. Iba páchateľ trestného činu najlepšie vie, aký mal motív spáchať trestný čin, ako sa na trestný čin pripravoval, čo robil bezprostredne pred spáchaním trestného, akým spôsobom spáchal trestný čin, ako sa ho prípadne snažil utajiť a čo robil bezprostredne po jeho spáchaní. Svedkovia sú spravidla schopní svedčiť iba o niektorých epizódach jeho konania v rámci skutkového deja, ktoré vnímali svojimi zmyslami a ktoré sa odrazili v objektívnej realite. Vyšetrovatelia, znalci a technici prostredníctvom vyhľadávania, zaisťovania a dekódovania kriminalistických stôp sú zasa schopní až následne objasniť páchateľom spáchaný trestný čin na základe zmien – kriminalistických stôp – ktoré páchateľ trestného činu spôsobil (vytvoril) svojim konaním. Objasňovanie trestného činu je totiž objasňovaním minulej udalosti – dovolím si povedať, že to do značnej miery platí aj pre situácie, v ktorých sú páchatelia prichytení pri páchaní trestných činov alebo bezprostredne po ich spáchaní.

(Od výsledkov práce policajtov, znalcov a technikov zasa závisí nielen objasnenie trestných činov a zistenie ich páchateľov, ale aj unesenie dôkazného bremena prokurátormi v konaniach pred súdom).

Nielen na výsluch obvineného je zameraná táto zbierka súdnych rozhodnutí. Zaoberá sa právami obvineného vo všeobecnosti ako subjektu trestného konania, právami obvineného pri jeho výsluchu i pri vykonávaní iných dôkazov, ako napr. pri výsluchu svedkov alebo iných dôkazov. Bez ohľadu na to, či je právo na obhajobu realizované prostredníctvom materiálnej obhajoby alebo formálnej obhajoby. A bez ohľadu na to, či tieto dôkazy svedčia v prospech obvineného alebo v jeho neprospech.

 

Výhody online judikatúr

  • v online judikatúrach nájdete prehľad právnych viet jednotlivých rozhodnutí
  • môžete si zobraziť celé znenie jednotlivých rozhodnutí
  • dokumenty alebo aj jednotlivé rozhodnutia si môžete uložiť do záložiek
  • možnosť tlače alebo uloženia vo formáte pdf

 

 

Online publikácia je súčasťou produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky, oblasť Trestné právo:

Obvinený v trestnom konaní - judikatúra

 

Aktuálny prehľad všetkých online publikácií, ktoré sú súčasťou produktu:

Občianske právo

  • Judikatúra k trovám v súdnom konaní
  • Judikatúra krajských súdov k CSP, 2019 – 2020
  • Judikatúra k osobitným procesným postupom 

Pracovné právo

Pripravujeme:

  • Judikatúra k bezpečnostnému manažmentu podnikateľa

Obchodné právo

  • Judikatúra k nekalej súťaži NOVÉ

Pripravujeme:

  • Judikatúra ku konaniu podnikateľa

Ústavné právo

Správne právo

Trestné právo

Daňové právo

 

Pre viac informácií o produkte a objednávky kontaktujte svojho obchodného zástupcu
alebo osobnú operátorku na tel. čísle: 041/70 53 222

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.