Novela zákona o odpadoch

Účinnosť väčšiny zmien je k 1. 11. 2021, ide napr. o pôvodcu odpadu v objektoch, zneškodňovanie BRO z potravinárstva, nelegálne uložený odpad, zmluvné vzťahy, zverejňovanie informácií o komunálnom odpade.

Autori: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Dátum publikácie: 8. 11. 2021tt_votaznik z odpadkkov

1 Úvod

Zákonom č. 372/2021 Z. z. (ďalej aj len ako „novela“) dochádza k početným zmenám v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej aj len ako „zákon o odpadoch“).

V tomto príspevku si predstavíme len pre samosprávu najrelevantnejšie z nich.

Účinnosť väčšiny zmien je k 1. 11. 2021 s výnimkou niektorých zmien, kde nastane účinnosť neskôr, a kde na to upozorňujeme priamo pri popise takejto zmeny.

2 Najvýznamnejšie zmeny v zákone o odpadoch

2.1 Pôvodca odpadu v objektoch, administratívnych alebo obchodných centrách

Pôvodcom odpadu sa stane okrem doterajších dvoch kategórií aj každý prenajímateľ objektu, správca administratívneho alebo obchodného centra, ktorý plní prenesenú poplatkovú povinnosť za poplatníka a zároveň zabezpečuje zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov svojich nájomcov na základe zmluvy [čl. I bod 1 novely, § 4 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch]. Týka sa to prípadov, kedy majú napríklad nájomcovia priestorov v rôznych centrách s prenajímateľom zmluvne dohodnuté zabezpečovanie zhromažďovania vytriedených zložiek komunálnych odpadov.

2.2 Zneškodňovanie BRO z potravinárstva

Dopĺňa sa nový zákaz zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie [čl. I bod 4 novely, § 13 písm. e) bod 7 zákona o odpadoch], teda v praxi najmä z potravinárstva.

Táto zmena nadobudne účinnosť 1. 1. 2023.

2.3 Nelegálne uložený odpad

V prípade zistenia nezákonného uloženia odpadu sa k vykonaniu miestnej ohliadky prizve aj zástupca iného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ak je to odôvodnené. Zároveň v prípade, ak z oznámenia o nezákonnom umiestnení odpadu vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu v chránenom území, je povinnosť oznámiť to príslušnej štátnej organizácii ochrany prírody a krajiny (čl. I bod 6 novely, § 15 ods. 4 až 6 zákona o odpadoch).

Príspevok je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Novela zákona o odpadoch

 

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.