Nová fikcia doručenia do vlastných rúk pre občanov

Poslanci NR SR schválili v I. čítaní novelu Správneho poriadku, ktorá zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 29. 3. 2017Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie
(NR SR)
2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

 

V zmysle predkladanej novely bude teda zmena fikcie doručenia v tom, že v prípade prevzatia uloženej písomnosti na pošte sa bude považovať za deň doručenia deň reálneho prevzatia tejto písomnosti na pošte (čo sa dnes po 3 dňoch od uloženia u občanov nezohľadňuje a to aj v prípade, ak si zásielku počas uloženia na pošte prevzal) a len v prípade - ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, bude sa považovať 18. deň  lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Takáto právna úprava je plne v súlade aj s princípmi na ktorých sú založené fikcie doručenia písomností napríklad v daňovom konaní podľa Daňového poriadku, v trestnom konaní podľa Trestného poriadku alebo v civilnom súdnom konaní – kde sa podobná nespravodlivá fikcia doručenia ako v súčasnom Správnom poriadku v dnes už neplatnom Občianskom súdnom poriadku po pár rokoch zmenila na fikciu plne zohľadňujúcu skutočný deň prevzatia písomnosti – t.j. v prípade prevzatia uloženej písomnosti na pošte sa považuje za deň doručenia deň reálneho prevzatia tejto písomnosti na pošte. 

Autor: Redakcia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.