K prípustnosti dôkazu zvukovým záznamom z obchodného rokovania vyhotoveného bez súhlasu osoby v konaní podľa CSP

Rozsudok Krajského súdu Bratislava , sp. zn. 4Cob/51/2019  zo dňa  22. 10. 2020

Dátum publikácie: 29. 1. 2021tt_vahy-knihy

Rozsudok Krajského súdu Bratislava , sp. zn. 4Cob/51/2019 zo dňa 22. 10. 2020

Rozhodnutie bolo vydané v spore dvoch obchodných spoločností vedenom o zaplatenie peňažnej pohľadávky súvisiacej s dohodou o urovnaní záväzkovo-právnych vzťahov.

V rámci prebiehajúceho konania bol zo strany žalobcu navrhnutý dôkazný prostriedok spočívajúci vo vypočutí nahrávky rozhovoru z obchodného rokovania, ktoré sa fakticky odohrávalo medzi členmi štatutárneho orgánu žalobcu a zamestnancami žalovaného; súd dôkaz nahrávkou vyhodnotil ako zákonný a v nadväznosti na to ho aj vykonal.

Žalovaný sa v podanom odvolaní bránil poukazovaním na staršiu judikatúru a námietkou, že použitie nahrávky neodôvodňovala krajná núdza či príp. postavenie žalobcu ako slabšej strany.

Aj odvolací súd však potvrdil, že za daných okolností bolo vykonanie dôkazu nahrávkou v súlade so zákonom. Poukázal na to, že súd prvej inštancie v zmysle základných princípov CSP vykonal test proporcionality, v ktorom prihliadol najmä na skutočnosť, že obchodné rokovanie nemožno vnímať ako intímnu sféru jeho účastníkov, ktorá by vyžadovala zvýšenú ochranu ich prejavov osobnej povahy.

 

Celé znenie rozhodnutia nájdete v produkte EPI Rozhodnutia súdov:

K prípustnosti dôkazu zvukovým záznamom z obchodného rokovania vyhotoveného bez súhlasu osoby v konaní podľa CSP

 

 

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace rozhodnutia ÚS ČR

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.