K niektorým otázkam inštitútu oddlženia

Oddlženie návrhom na vyhlásenie konkurzu, oddlženie splátkovým kalendárom a aplikačné problémy v praxi.

Autori: Mgr. Júlia Floreková Mgr. Sára Tarnociová
Dátum publikácie: 31. 10. 2019Autorky vychádzajú z aktuálneho znenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý vo svojej IV. časti upravuje inštitút oddlženia, a to buď prostredníctvom návrhu na vyhlásenie konkurzu, alebo návrhu na určenie splátkového kalendára. Osobný bankrot predstavuje najvýznamnejší a najvyužívanejší spôsob zbavenia sa dlhov. Cieľom článku je priblížiť aktuálnu právnu úpravu uvedenej problematiky a poukázať na vybrané aplikačné problémy, s ktorými sa autorky stretávajú v praxi.

Osobný bankrot alebo oddlženie je pojem, s ktorým sa čoraz častejšie stretáva každý z nás. „Oddlženie fyzických osôb sa stalo v súčasnosti akýmsi trendom, ktorý využíva stále väčší počet osôb.“1)Aj napriek skutočnosti, že pojem osobný bankrot je vysoko frekventovane  skloňovaný, ide o pojem, ktorý právnemu poriadku SR nie je známy. 

Podstatnú právnu úpravu osobného bankrotu možno nájsť v osobitnom zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), a to najmä v jeho IV. časti. 

Predmetný inštitút možno hodnotiť ako pomerne nový, keďže vstúpil do právneho poriadku SR dňa 1. 1. 2006. Krátko na to sa právna úprava oddlženia ukázala ako v praxi nefunkčná a nenaplnila tak požadované očakávania, o čom svedčia aj štatistiky, ktoré jasne preukázali, že počet osôb, ktoré využili inštitút oddlženia, bol veľmi nízky. 

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

K niektorým otázkam inštitútu oddlženia

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.