K nekalosúťažnej registrácii a užívaniu domény

K protiprávnej registrácii domény.

Dátum publikácie: 8. 7. 2019Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 43 CoPv 16/2018 k návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci ochrany práv k obchodnému menu, k nezapísanému označeniu, z ochrannej známky Európskej únie a ochrany proti nekalosúťažnému konaniu.

Skutkový stav: 

Žalobca ako majiteľ kombinovanej ochrannej známky Európskej únie a používateľ nezapísaného označenia - doménového mena  žiadal súd o nariadenie neodkladného opatrenia vyššie uvedeného znenia. Žalobca je obchodnou spoločnosťou, ktorá organizuje podujatia, na ktorých zabezpečuje prenájom a prevádzku nafukovacieho zábavného parku. Tieto služby poskytuje pod označením XXX a to nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v Maďarsku, Rakúsku a Taliansku. Pre účely svojej propagácie a reklamy využíva od decembra 2016 aj doménu XXX.com.

Spoločnosť žalovaného 1/ a žalovaného 2/ je personálne prepojená prostredníctvom Q. B. - spoločníka a jediného konateľa žalovaného 1/ a 2/, ktorý koná vo vzájomnej zhode. Žalovaný 2/ poskytuje v oblasti zábavy s nafukovacími prekážkami rovnaké služby ako žalobca. Žalovaný 1/ si v auguste 2017 zaregistroval domény XXX.net. Po zadaní každého z týchto doménových mien, ktoré tvorí reťazec znakov totožný s doménovým menom žalobcu do príkazového riadka internetového vyhľadávača Google Chrome a zadaní vyhľadávania je každá z uvedených domén presmerovaná na doménu s názvom www.YYY.eu.

Uvedeným konaním sa žalovaný 1/ dopúšťa nekalosúťažného konania vrátane zásahu do práv vyplývajúcich z ochrannej známky žalobcu aj tým, že žalobcovi bráni v registrácii domén s označením zhodným s jeho ochrannou známkou. Registráciou sporných domén zároveň žalovaný 1/ vytvára dojem nepravdivého prepojenia medzi ním, resp. aj žalovaným 2/ a žalobcom. Vzhľadom na špecifický predmet podnikania je pritom podľa žalobcu vylúčené, aby žalovaný 1/ konal dobromyseľne. Podľa názoru žalobcu žalovaný 1/ zámerne a úmyselne zneužil doménové mená obsahujúce označenie žalobcu na prezentáciu a propagáciu žalovaného 2/.

Právna veta: 

I. O konanie v rozpore s dobrými mravmi a o naplnenie generálnej klauzuly nekalej súťaže spôsobilé privodiť ujmu inému súťažiteľovi sa jedná vtedy, ak registrácia a užívanie domény má blokačný charakter a doména nie je používaná v priamej súvislosti s podnikaním konkrétnej osoby alebo ak držiteľ ponúkne doménu na prevod oprávnenej osobe. O naplnenie skutkovej podstaty nekalej súťaže nebezpečenstva vyvolania zámeny, ako aj parazitovania na povesti podľa § 47 a § 48 Obch. zák. ide vtedy, ak došlo ku konkrétnej prezentácii tovaru už umiestnením na doménu.

II. Aj pasívna držba domény je zásahom do práv žalobcu, pretože z tohto dôvodu nemôže realizovať značnú časť svojich obchodov a reklamnú činnosť cez internet. Ten, kto má doménu registrovanú protiprávne a disponuje s ňou ako tretia osoba bez súhlasu majiteľa ochranných známok, nemôže túto používať v súlade so zákonom, preto ide o protiprávne konanie.

Celé znenie rozhodnutia 43 CoPv 16/2018 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.