Judikatúra Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore

Nový výber online judikatúry.

Autori: JUDr. Jozef Milučký Samuel Milučký, LL.M.
Dátum publikácie: 31. 3. 2021Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore

Judikatúru zostavili autori: JUDr. Jozef Milučký, Samuel Milučký, LL.M.

Žilina: EUROKÓDEX, s. r. o., marec 2021. 808 s.

ISBN 978-80-8155-099-7

Z príhovoru autorov:

Vážení a milí čitatelia,

spravne_trestanie_judikatura

v súčasnej hektickej dobe, keď sú orgány verejnej moci doslova zaplavené veľkým množstvom agendy z rôznych oblastí verejnej správy, môže sa stať táto publikácia pri rozhodovacej činnosti pravou rukou určitej kategórie zamestnancov verejnej správy, tiež i pomôckou v akademickej obci pri prepájaní teórie s aplikačnou praxou, ale i pre advokátov špecializujúcich sa na problematiku správneho práva trestného, ako i na oblasť správneho súdnictva. Taktiež veríme, že túto publikáciu vhodným spôsobom využijú v neposlednom rade i sudcovia správnych súdov, ale i asistenti sudcov NS SR, vyšší súdni úradníci správnych súdov, študenti právnických fakúlt v Slovenskej republike, a to obzvlášť po kreovaní veľkého senátu v rámci správneho kolégia NS SR, keď tento právny stav kladie ešte väčší dôraz a oprávnené požiadavky na právnu istotu a s ňou úzko spätú zásadu legitímneho očakávania v rozhodovacích procesoch.

Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých sankčných rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a aj Súdnym dvorom Európskej únie a Európskym súdom pre ľudské práva. Predkladané judikáty sa týkajú rozsiahlej problematiky správnych deliktov z rôznych oblastí verejnej správy. V mnohých judikátoch a ich dôvodoch je možné nájsť vhodnú interpretačnú pomôcku i pre rozhodovacie procesy jednak v oblasti rozhodovania vo verejnej správe, ako i v správnom súdnom konaní.

Autori si dovoľujú skromne poznamenať, že táto publikácia obsahuje „skutočnú judikatúru“ Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pretože sú tu zaradené iba tie sankčné rozhodnutia, ktoré prešli kvalifikovaným judikatúrnym procesom na najvyššom súde. V tomto vidíme veľkú pridanú hodnotu publikácie pre aplikačnú prax, pretože dnes je kvalitná judikatúra veľmi žiadaná, a preto sme sa snažili takúto judikatúru starostlivo vybrať a ponúknuť, čo pomôže i stabilizácii nášho právneho systému. Predmetná judikatúra je čiastočne zaradená do určitých systematických celkov z dôvodu jej lepšej prehľadnosti.

Je tiež potrebné uviesť, že predkladané judikáty predstavujú ustálenú rozhodovaciu prax a po prijatí Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.), ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016, mnohé rozhodnutia môžu byť inšpiráciou a zároveň významnou pomôckou nielen pre rozhodovacie procesy vo verejnej správe, ale i pre podanie napr. žaloby vo veciach správneho trestania, ako i kasačnej sťažnosti v správnom súdnom konaní.

Autori do tejto publikácie okrem rozhodnutí správneho kolégia NS SR zaradili aj najvýznamnejšie rozsudky Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti správneho trestania. Ide o logický krok vzhľadom na to, že tieto dva kľúčové „európske“ súdy túto oblasť svojimi judikátmi aktívne kreujú – na základe skutkových okolností, ktoré sa odohrávajú v jednotlivých európskych krajinách. Inými slovami, aspoň základný prehľad o prelomových judikátoch týchto dvoch súdov bude veľkou devízou kohokoľvek, kto sa s oblasťou správneho trestania stretne vo vnútroštátnom kontexte.

Veríme, že predkladaná publikácia si z hľadiska svojho rôznorodého obsahu nájde svojich spokojných adresátov.

JUDr. Jozef Milučký

Samuel Milučký, LL.M.

Online publikácia je súčasťou produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky, oblasť Správne právo:

» Judikatúra Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore

Pre viac informácií o produkte a objednávky kontaktujte svojho obchodného zástupcu
alebo osobnú operátorku na tel. čísle: 041/70 53 222

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.