Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku 2. diel

Nový výber online judikatúry.

Autori: JUDr. Jozef Milučký
Dátum publikácie: 27. 3. 2020edicia_Judikatura__Spravny-poriadok-a-Spravny-sudny-poriadok__375x250

Správny poriadok a Správny súdny poriadok - 2. diel, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Judikatúru zostavil sudca Najvyššieho súdu SR JUDr. Jozef Milučký.

Z príhovoru autora:

V súčasnej hektickej dobe, keď sú orgány verejnej moci doslova zaplavené veľkým množstvom agendy z rôznych oblastí verejnej správy, môže sa stať táto publikácia pri rozhodovacej činnosti doslova pravou rukou zamestnancov verejnej správy, tiež i pomôckou akademickej obce pri prepájaní teórie s aplikačnou praxou, ale i pre advokátov špecializujúcich sa na problematiku správneho práva, ako i oblasť správneho súdnictva. 

Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Predkladané judikáty sa týkajú rozsiahlej problematiky z rôznych oblastí verejnej správy. V mnohých judikátoch a ich dôvodoch je možné nájsť vhodnú interpretačnú pomôcku i pre rozhodovacie procesy jednak v oblasti rozhodovania vo verejnej správe, ako i v správnom súdnom konaní.

Je potrebné tiež úprimne povedať, že zákon o správnom konaní č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov je jednoznačne zákonom, ktorý používa prakticky celá verejná správa v rámci Slovenskej republiky, pretože i v prípadoch, keď osobitné zákony o jeho aplikácii „mlčia“, je potrebné a nevyhnutné ho subsidiárne aplikovať cez jeho ustanovenie § 1 ods. 1.

Autor si dovoľuje skromne poznamenať, že táto publikácia obsahuje „skutočnú judikatúru“ Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pretože sú tu zaradené iba tie rozhodnutia, ktoré prešli kvalifikovaným judikatúrnym procesom na najvyššom súde. V tomto vidím veľkú pridanú hodnotu publikácie pre aplikačnú prax, pretože dnes je kvalitná judikatúra veľmi žiadaná, a preto som sa snažil takúto judikatúru starostlivo vybrať a ponúknuť, čo napomôže i stabilizácii nášho právneho systému. Predmetná judikatúra je zaradená do určitých systematických celkov z hľadiska jej lepšej prehľadnosti.

Na záver je potrebné uviesť, že predkladané judikáty predstavujú ustálenú rozhodovaciu prax a po prijatí Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.), ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016 mnohé rozhodnutia môžu byť inšpiráciou a zároveň významnou pomôckou nielen pre rozhodovacie procesy vo verejnej správe, ale i pre podanie napr. všeobecnej správnej žaloby, sankčnej žaloby, zásahovej žaloby, nečinnostnej žaloby, ale i ďalších správnych žalôb, ako i kasačnej sťažnosti a vôbec v správnom súdnom konaní.

Verím, že predkladaná publikácia si z hľadiska svojho rôznorodého obsahu nájde svojich spokojných adresátov.

 

Online publikácia je súčasťou produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky, oblasť Správne právo:

Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku 2. diel

 

Aktuálny prehľad všetkých online publikácií, ktoré sú súčasťou produktu:

Občianske právo

Pripravujeme:

  • Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov
  • Judikatúra k rozvodu, výživnému a výkonu rodičovských práv
  • Judikatúra k neodkladným opatreniam v rodinnom práve

Pracovné právo

Pripravujeme:

  • Judikatúra k bezpečnostnému manažmentu podnikateľa

Ústavné právo

Obchodné právo

Pripravujeme:

  • Judikatúra ku konaniu podnikateľa
  • Judikatúra k nekalej súťaži

Správne právo

Trestné právo
Pripravujeme:

  • Svedok v trestnom konaní

Daňové právo

 

Pre viac informácií o produkte a objednávky kontaktujte svojho obchodného zástupcu
alebo osobnú operátorku na tel. čísle: 041/70 53 222

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.