Judikatúra k neodkladným opatreniam v rodinnom práve

Nový výber online judikatúry.

Autori: Mgr. Barbora Magočová
Dátum publikácie: 14. 7. 2020Inštitút neodkladných a iných opatrení v CSP a CMP nahradil predbežné opatrenia z úpravy podľa OSP. V oblasti rodinného práva má široké praktické uplatnenie. Ponúkaný výber obsahuje vybrané rozhodnutia k neodkladným opatreniam vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, pri určovaní výživného, a tiež pri zverení maloletých detí do starostlivosti rodičov, či iných osôb. Obsahuje aj rozhodnutia k neodkladným opatreniam pri narušení vzťahov v rodine a pri nezhodách rodičov pri uplatňovaní rodičovských práv.

edicia_Judikatura__Neodkladne-opatrenia-v-rodinnom-prave__800xXXX

Rozhodnutia sú rozdelené do týchto oblastí:

 • Všeobecne k neodkladným opatreniam vo veciach starostlivosti súdu o maloletých
 • Neodkladné opatrenia súvisiace s určovaním výživného
 • Neodkladné opatrenia vo veci úpravy styku
 • K neodkladným opatreniam o zverení maloletých detí do starostlivosti rodičov
 • K neodkladným opatreniam o zverení maloletých detí do starostlivosti iných osôb, než rodičov
 • K neodkladnému opatreniu vo veciach ochrany maloletého podľa § 365 CMP
 • Neodkladné opatrenia súvisiace s psychickým či fyzickým násilím alebo narušením vzťahov v rodine
 • Neodkladné opatrenia súvisiace s nezhodami rodičov pri uplatňovaní rodičovských práv
 • K niektorým procesnoprávnym aspektom neodkladných opatrení v rodinnom práve

Výhody online judikatúr

 • v online judikatúrach nájdete prehľad právnych viet jednotlivých rozhodnutí
 • môžete si zobraziť celé znenie jednotlivých rozhodnutí
 • dokumenty alebo aj jednotlivé rozhodnutia si môžete uložiť do záložiek
 • možnosť tlače alebo uloženia vo formáte pdf

Online publikácia je súčasťou produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky, oblasť Občianske právo:

Judikatúra k neodkladným opatreniam v rodinnom práve

 

Aktuálny prehľad všetkých online publikácií, ktoré sú súčasťou produktu:

Občianske právo

 • Judikatúra k dobrým mravom

Pracovné právo

Pripravujeme:

 • Judikatúra k bezpečnostnému manažmentu podnikateľa

Ústavné právo

Obchodné právo

Pripravujeme:

 • Judikatúra ku konaniu podnikateľa
 • Judikatúra k nekalej súťaži

Správne právo

Trestné právo

Daňové právo

 

Pre viac informácií o produkte a objednávky kontaktujte svojho obchodného zástupcu
alebo osobnú operátorku na tel. čísle: 041/70 53 222

 

Autor: Mgr. Barbora Magočová

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené