Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve

Nový výber online judikatúry.

Autori: JUDr. Petra Beznosková
Dátum publikácie: 18. 3. 2020


edicia_Judikatura__Nahrada-skody-v-pracovnom-prave__375x250

Výber 65 rozhodnutí súdov, ktoré sa týkajú náhrady škôd v oblasti pracovného práva. Sú tu zaradené rozhodnutia k zodpovednosti zamestnávateľa, ale aj k zodpovednosti zamestnanca, k liberačným dôvodom a tiež k bezdôvodnému obohateniu a povinnosti na jeho vydanie.

Rozhodnutia sú rozdelené do týchto oblastí:

NÁHRADA ŠKODY (§ 177 - § 178 Zákonníka práce) /4/

ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCA ZA ŠKODU (§ 179 – § 191 Zákonníka práce) /36/

ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA ZA ŠKODU (§ 192 – § 221 Zákonníka práce) /18/

BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE (§ 222 Zákonníka práce) /7/

 

Online publikácia je súčasťou produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky, oblasť Pracovné právo:

Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve

 

Aktuálny prehľad všetkých online publikácií, ktoré sú súčasťou produktu:

Občianske právo

Pripravujeme:

  • Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov
  • Judikatúra k rozvodu, výživnému a výkonu rodičovských práv
  • Judikatúra k neodkladným opatreniam v rodinnom práve

Pracovné právo

Pripravujeme:

  • Judikatúra k bezpečnostnému manažmentu podnikateľa

Ústavné právo

Obchodné právo

Pripravujeme:

  • Judikatúra ku konaniu podnikateľa
  • Judikatúra k nekalej súťaži

Správne právo


Daňové právo

 

Pre viac informácií o produkte a objednávky kontaktujte svojho obchodného zástupcu
alebo osobnú operátorku na tel. čísle: 041/70 53 222

Autor: JUDr. Petra Beznosková

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené