Fakturácia v rozsudkoch ESD

Spätná účinnosť opravy faktúry.

Autori: Ing. Nadežda Cígerová
Dátum publikácie: 23. 7. 2019tt_vypocet

V článku odpovieme na otázky späté s možnosťou opravy faktúry bez hrozby obvinenia z daňového podvodu. Pomôžeme si pritom argumentáciou Európskeho súdneho dvora. Čo v prípade, ak sa požiada o doplnenie údajov na faktúru dodatočne (napríklad počas daňovej kontroly)? Je možné spätne priznať nárok na odpočítanie DPH po doplnení fakturačných údajov?

 

Faktúra je dôležitým daňovým dokladom, ktorý preukazuje obchodné transakcie. Nemusí sa nazývať vyslovene faktúra, i zmluva (resp. iný doklad) môže byť podkladom na odpočítanie DPH, ak sú splnené zákonné náležitosti. Názory niektorých štátov sa rôznia – čo v prípade, ak sa požiada o doplnenie údajov na faktúru dodatočne (napríklad počas daňovej kontroly)? Je možné spätne priznať nárok na odpočítanie DPH po doplnení fakturačných údajov?

Príklad z praxe:

Spoločnosť ABX, s. r. o., v auguste prijala tovar na základe faktúry od českého dodávateľa, ktorý na doklad uviedol svoje slovenské IČ DPH SK. Spoločnosť ABX v pozícii odberateľa si overila, že český dodávateľ je registrovaný podľa § 5 slovenského zákona o DPH ako zahraničná osoba, ktorá tu nemá prevádzkareň. Následne spoločnosť uplatnila samozdanenie podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH z došlej faktúry v domnienke, že ide o dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku. Vyvodila tento záver na základe skutočnosti, že na daňovom doklade bolo nielen slovenské IČ DPH (SK 40xx) dodávateľa, ale i poznámka „reverse charge“ v anglickom jazyku, pričom DPH na faktúre absentovala. V daňovom priznaní za august uviedla samozdanenie (výstup) na riadkoch č. 9 + 10 daňového priznania a uplatnila si i nárok na odpočítanie tejto DPH na riadku č. 21. Je nutné upozorniť, že pri odpočítaní DPH zo samozdanenia v tomto prípade stačí, ak je DPH uvedená v záznamoch.

Platiteľ DPH (v pozícii odberateľa) nemusí disponovať ani faktúrou so všetkými náležitosťami. Avšak o pár mesiacov neskôr, v novembri, sa zistilo, že tovar išiel priamo z Českej republiky. Uvedená skutočnosť bola zrejmá z dodatočne predloženého prepravného dokladu. Dodávateľ súhlasil s vystavením opravnej faktúry. Uviedol na ňu svoje české IČ DPH a doplnil slovnú poznámku: „plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.“

Aké argumenty možno predložiť pre tvrdenie, že spätná oprava daňového dokladu ponecháva právo na odpočítanie DPH zachované?

Spomenieme dva rozsudky Európskeho súdneho dvora (ESD).

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevku

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.