Školenie je určené mzdovým účtovníkom. Dozviete sa čo a akým spôsobom je zamestnávateľ povinný zo mzdy zamestnanca zrážať, aké sú v tejto súvislosti jeho povinnosti a  ako postupovať po zrušení Občianskeho súdneho poriadku od 1.7.2016 pri vykonávaní zrážok.

Dátum publikácie: 22. 6. 2016 • Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov.
 • Zrušenie Občianskeho súdneho poriadku od 1.7.2016, zrážky na základe výkonu rozhodnutia od 1.7.2016
 • Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka po 1.7.2014 a od 1.7.2016
 • Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky.
 • Nepostihnuteľné sumy od 1.1.2016
 • Vyživované osoby.
 • Prednostné a neprednostné pohľadávky.
 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, príklady.
 • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok.
 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.
 • Súčinnosť zamestnávateľa.

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 69 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Autor: RNDr. Jana Motyčková

Prílohy


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené