Eurokódex novinka – Zákon o kontrole v štátnej správe

Online verzia už dostupná na epi.sk.

Autori:
Dátum publikácie: 2. 7. 2020Vydavateľstvo Eurokódex pripravuje vydanie diela Zákon o kontrole v štátnej správe - komentár.

Online verzia je už dostupná v Právnom systéme EPI.

Z predhovoru autora

obalka-na-web---Kontrola-v-statnej-sprave

Skúsenosti a poznatky z doterajšej kontrolnej praxe potvrdzujú, že k zákonu o kontrole v štátnej správe bolo potrebné aj vzhľadom na novelu zákona účinnú k 1. januáru 2020 vypracovať výklad a zjednodušiť aplikáciu zákona v každodennom živote. Posledný známy komentár k tomuto zákonu pochádza ešte z roku 1995 a od toho času nebola spracovaná iná komplexná príručka zaoberajúca sa základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
 
Cieľom tohto komentára je osvetliť správnu aplikáciu zákona o kontrole v štátnej správe na základe praktických skúseností autora z výkonu kontrolnej činnosti, ako aj jeho skúseností z legislatívneho procesu spojeného s prípravou novely zákona.
 
K novelizácii predmetného zákona o kontrole v štátnej správe zákonom č. 373/2019 Z. z. sa pristúpilo predovšetkým v súvislosti s plnením povinností Slovenskej republiky vykonávať ochranu finančných záujmov Európskej únie prostredníctvom úradu vlády. Zároveň sa zohľadnilo pôsobenie Implementačnej jednotky na tomto úrade, ktorá plní úlohy v rámci projektu Hodnota za peniaze. Ďalším dôvodom novelizácie boli predovšetkým požiadavky ústredných orgánov štátnej správy zapracovať do súčasnej právnej úpravy kontroly v štátnej správe ich poznatky a skúsenosti získané z praktickej aplikácie citovaného zákona, keďže jeho predchádzajúca novelizácia sa uskutočnila ešte v roku 2009.
 
Zákon nie je vzhľadom na dnešné legislatívne počiny svojím rozsahom obšírny a aj napriek piatim novelám ho možno považovať stále za prehľadný. Síce poslednou novelou zákona účinnou od 1. januára 2020 sa odstránili niektoré najnevyhnutnejšie aplikačné deficity, avšak v blízkej budúcnosti bude potrebné zvážiť vypracovanie jedného univerzálneho kontrolného predpisu s cieľom zdokonaliť kontrolný systém v Slovenskej republike. Právna úprava kontrolných postupov vo verejnej správe je značne roztrieštená, nejednotná, mnohokrát duplicitná, či, naopak, nedostatočne upravená. Práve preto existuje potreba zjednotenia procesného právneho prostredia v oblasti kontroly vykonávanej orgánmi verejnej správy. Na to však nepostačuje úprava len jedného zákona - zákona o kontrole v štátnej správe, ale bude potrebné novelizovať množstvo súvisiacich zákonov.
 
Popri novelizovanom znení zákona s komentárom sú súčasťou tejto publikácie aj vzory písomností potrebné na prípravu a výkon kontroly. Táto publikácia sa preto môže stať praktickou pomôckou v práci tým, ktorí vykonávajú kontrolnú činnosť profesionálne, ako aj tým, ktorí stoja „na opačnom brehu“ a figurujú v postavení kontrolovaných subjektov alebo ich zamestnancov. Je potrebné však aj povedať, že komentár nemôže odpovedať na všetky otázky, ktoré by v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti mohli vzniknúť. Rieši ale aspoň tie, ktoré boli predmetom doterajších diskusií. Zároveň otvára niektoré otázky, na ktoré neexistuje jednoznačná odpoveď, ako aj legislatívne návrhy de lege ferenda.

 

Vstup do online produktu:  Komentár zákona o kontrole v štátnej správe č. 10/1996 Z. z.

Online verzia diela je dostupná pre užívateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI komentáre, Právny systém Medium a Právny systém Premium

 

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.