Elektronický obchod a uplatňovanie DPH od 1. 7. 2021

Od 1. júla nadobúdajú účinnosť nové pravidlá DPH pri predaji tovaru na diaľku.Ako sa zmeny dotknú e-commerce oblasti vrátane digitálnych platforiem, u ktorých sa zavádza fikcia tzv. domnelého dodávateľa?

Autori: Ing. Jaroslava Betáková
Dátum publikácie: 14. 6. 2021tt_dph

Od 1. júla nadobúdajú účinnosť nové pravidlá DPH pri predaji tovaru na diaľku. Európsky systém sa rozrastá o osobitnú úpravu OSS a IOSS, pričom sa ešte viac zjednocuje postup členských štátov EÚ. Zmeny sa dotknú širšej skupiny dodávateľov služieb i tovaru, keďže sa významne menia limity a podmienky registrácie na účely DPH, ako aj spôsob podávania daňových priznaní. V článku si vysvetlíme podstatu zmien a uvedieme, ako sa dotknú e-commerce oblasti vrátane digitálnych platforiem, u ktorých sa zavádza fikcia tzv. domnelého dodávateľa.

Vytvorenie vnútorného trhu, globalizácia a technologické zmeny viedli k prudkému nárastu elektronického obchodu, a teda aj k nárastu predaja tovaru na diaľku dodávaného tak z jedného členského štátu do druhého, ako aj z tretích krajín do EÚ.

V rámci dodržania princípov zdaňovania daňou z pridanej hodnoty je potrebné zohľadniť zásadu zdaňovania v mieste určenia a minimalizovať administratívne zaťaženie. Už existujúca osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytované služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené v rámci EÚ, ktoré ale nie sú usadené v členskom štáte spotreby, sa preto rozšírila o predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ a podobná osobitná úprava sa zaviedla aj pre predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích území.

Elektronické rozhranie, osoby uľahčujúce dodanie tovaru

Predaj tovaru na diaľku dodávaného z jedného členského štátu do druhého, ako aj z tretích území krajín do EÚ, sa z výraznej časti uľahčuje prostredníctvom použitia elektronických rozhraní, ako sú trhoviská, platformy, portály alebo podobné prostriedky, pričom sa často pristupuje k uplatneniu režimu uskladňovania.

Na dosiahnutie správneho odvodu DPH a zníženie administratívneho zaťaženia predajcov, daňových úradov a spotrebiteľov sú zapojené zdaniteľné osoby, ktoré uľahčujú predaj tovaru na diaľku prostredníctvom použitia takéhoto elektronického rozhrania, do výberu DPH z predaja tým, že sa stanovilo, že sa tieto osoby budú považovať za vykonávateľov takéhoto predaja (tzv. domnelí dodávatelia), v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) to upravuje ustanovenie § 8 ods. 7 zákona o DPH.

V prípade predaja tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín do EÚ sa tento postup obmedzuje na predaj tovaru, ktorý sa odosiela alebo prepravuje v zásielkach so skutočnou hodnotou nepresahujúcou 150 eur.

Ďalší obsah príspevku:

 • Elektronické rozhranie, osoby uľahčujúce dodanie tovaru
 • Cezhraničný internetový obchod (e-commerce) a zavedenie jednotného ročného obratu vo výške 10 000 eur
 • Predaj tovaru na diaľku od 1. júla 2021
 • Miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku
 • Zdaňovanie digitálnych platforiem cez fikciu tzv. „domnelého dodávateľa“
 • Pojem „uľahčuje“ zásielkový predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov
 • Osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám alebo uskutočňujú predaj tovaru na diaľku § 68 zákona o DPH
 • Osobitná úprava podľa § 68a zákona o DPH (tzv. Non-EÚ schéma OSS)
 • Osobitná úprava podľa § 68b zákona o DPH (tzv. EÚ schéma OSS)
 • Osobitná úprava podľa § 68c zákona o DPH (tzv. importná schéma OSS – IOSS)
 • Osobitná úprava pre priznávanie a platbu DPH pri dovoze – § 68cb

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

"Elektronický obchod a uplatňovanie DPH od 1. 7. 2021"

 

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.