Doručovanie zásielok od správnych orgánov sa mení

Poslanci NR SR schválili novelu Správneho poriadku, ktorej cieľom je zmena právneho režimu doručovania písomností do vlastných rúk občanom správnymi orgánmi, a to konkrétne v prípade uplatnenia tzv. fikcie doručenia pre občanov.

Autori: SITA a.s.
Dátum publikácie: 12. 5. 2017SITA | 11.5.2017

Poslanci NR SR schválili novelu Správneho poriadku, ktorej cieľom je zmena právneho režimu doručovania písomností do vlastných rúk občanom správnymi orgánmi, a to konkrétne v prípade uplatnenia tzv. fikcie doručenia pre občanov. Predkladateľmi návrhu boli poslanci NR SR za SNS Tibor Bernaťák, Magdaléna Kuciaňová, Eva Smolíková, Jaroslav Paška, Štefan Zelník a Dušan Tittel.

Podľa schválenej novely zákona sa za deň doručenia uloženej písomnosti na pošte bude považovať deň reálneho prevzatia písomnosti. Od tohto dňa - reálneho prevzatia, budú plynúť následné lehoty. Len v prípade, ak si adresát zásielku počas jej uloženia na pošte nevyzdvihne, nastane tzv. fikcia doručenia, keď sa bude 18. deň lehoty považovať za deň doručenia písomnosti, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel. Novela nadobúda účinnosť 1. júla 2017.

„Súčasná legislatívna úprava Správneho poriadku nezohľadňuje skutočný deň prevzatia písomnosti na pošte počas úložnej lehoty, pokiaľ si takúto písomnosť občan nepreberie do troch dní od jej uloženia," povedal Bernaťák. V súčasnosti platí, že ak si občan vyzdvihne písomnosť zasielanú správnym orgánom na pošte v 18. deň lehoty od jej uloženia, v praxi to znamená, že mu bola táto písomnosť doručená už na tretí deň od jej uloženia, nie v skutočný deň prevzatia tejto písomnosti.

Súčasná právna úprava, fikcia doručenia do vlastných rúk, je podľa predkladateľov voči občanom SR ako adresátom písomností správnych orgánov nespravodlivá a nekorektná. "Ide najmä o prípad, ak si občan vyzdvihne na pošte písomnosť napr. 18. deň od jej uloženia, právne mu však bola písomnosť doručená už tretí deň. V prípade všeobecnej odvolacej lehoty podľa Správneho poriadku v dĺžke 15 dní mu vlastne plynie v správnom konaní posledný deň lehoty na podanie odvolania voči prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu. Súčasne, ale v prípade doručovania písomností právnickým osobám a podnikateľom – fyzickým osobám platí iná fikcia doručenia, a to taká, že písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa právnická osoba alebo podnikateľ – fyzická osoba o tom nedozvie," zdôvodňujú predkladatelia. Novela podľa nich zavádza spravodlivejšiu lehotu na prevzatie písomnosti doručovanej do vlastných rúk občanov.

 

© 2017, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.