Čo pribudlo na epi.sk v roku 2020?

Pozrite si krátky sumár nového obsahu, ktorý sa stal súčasťou EPI Právnych systémov počas uplynulého roka.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021epi-notebook (1)

Dominantnou témou počas uplynulého roka bol určite koronavírus a firmy museli riešiť doteraz nepoznané problémy. V tejto náročnej situácii sme sa snažili pomáhať podnikateľom a prinášať informácie, ktoré pomáhajú zvládnuť toto neľahké obdobie. Aj v roku 2020 sme každý deň sledovali legislatívne zmeny, nové povinnosti a všetky dôležité novinky. Pozrite si krátky sumár nového obsahu, ktorý je dôkazom toho, že rok 2020 bol naozaj náročný.

Čo všetko pribudlo do obsahu počas roka 2020?

 • 1 500 rozhodnutí Najvyššieho súdu SR
 • 2 551 rozhodnutí Ústavného súdu SR
 • 16 946 rozhodnutí krajských súdov
 • 17 312 rozhodnutí súdov ČR
 • 9 743 rozhodnutí Súdneho dvora EÚ
 • 1 324 autorsky spracovaných rozhodnutí súdov
 • 2 687 predpisov EÚ
 • 453 nových predpisov v Zbierke zákonov SR
 • 618 nových predpisov v Zbierke zákonov ČR
 • 62 predpisov z Finančného spravodajcu, Vestníka MZ SR a Vestníka MŽP SR
 • 2 116 príkladov z praxe
 • 1 244 odborných článkov
 • 135 dôvodových správ
 • 173 nových vzorov
 • 67 aktualizovaných vzorov
 • 22 aktualizovaných komentárov
 • 64 smerníc
 • 73 tlačív
 • 10 videoškolení
 • 12 výberov Právo a judikatúra v praxi
 • 5 nových komentárov
 • 18 nových judikatúr
 • 2 monotematiky (Čierna stavba a Predpisy medzinárodného práva súkromného)
 • 6 aktualizovaných kalkulačiek
 • 3 monotematiky PP (Účtovné súvzťažnosti, Daňové priznania, Vedenie jednoduchého účtovníctva)
 • 1 nový Eurokódex komentár (Stavebný zákon)
 • 3 nové aktualizované vydania Eurokódex komentárov (Trestný zákon 5. aktualizované vydanie, Nariadenie GDPR 2. rozšírené vydanie, Zákon o rodine 2. aktualizované vydanie)
 • nový produkt EPI DOCS

Spolu v roku 2020 do obsahu EPI Právnych systémov pribudlo viac ako 57 150 dokumentov!

 

Nové komentáre:

 • Zákon o ochrane pred odpočúvaním
 • Zákon o kontrole v štátnej správe
 • CSP: Dovolanie a dokazovanie
 • Účtovná závierka pre veľké účtovné jednotky
 • Účtovná závierka pre malé účtovné jednotky
 • Eurokódex komentár k Stavebnému zákonu
 • Eurokódex komentár Trestný zákon 5. aktualizované vydanie
 • Eurokódex komentár Nariadenie GDPR 2. rozšírené vydanie
 • Eurokódex komentár Zákon o rodine 2. aktualizované vydanie


Nové judikatúry:

 • Judikatúra k ochrane osobnosti
 • Judikatúra k trovám súdneho konania
 • Judikatúra ku konaniu podnikateľa
 • Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve
 • Judikatúra k dobrým mravom v občianskom, obchodnom a pracovnom práve
 • Judikatúra k nekalej súťaži
 • Judikatúra k právu združovať sa
 • Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku 2. diel
 • Judikatúra Najvyššieho súdu SR k dovolaniu
 • Judikatúra k rozvodu, výživnému a výkonu rodičovských práv
 • Judikatúra k neodkladným opatreniam v rodinnom práve
 • Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov
 • Judikatúra k svedkovi v trestnom konaní
 • Judikatúra k obvinenému v trestnom konaní
 • Judikatúra Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR
 • Judikatúra krajských súdov k CSP 2019-2020
 • Judikatúra krajských súdov k CMP 2019-2020
 • Judikatúra krajských súdov k SSP 2019-2020

 

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru v roku 2020 a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Veríme, že sa nám aj v tomto roku bude dariť prinášať aktuálny a spoľahlivý obsah, ktorý vám spolu s užitočnými funkciami zjednoduší prácu a ušetrí váš čas.

Prajeme vám úspešný rok 2021!

 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.