15 najdôležitejších noviniek v Obchodnom zákonníku k 1. 1. 2018

Opatrenia proti nepoctivému zlučovaniu obchodných spoločností a proti tzv. bielym koňom. Zmeny v Trestnom zákone, v zápisoch do obchodného registra.

Autori: Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.
Dátum publikácie: 18. 10. 2017Dňa 12. 10. 2017 Národná rada SR schválila novelu Obchodného zákonníka, ktorá by mala skvalitniť podnikateľské prostredie. Novela Obchodného zákonníka by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2018 okrem niektorých bodov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018. Dňom vyhlásenia nadobudnú účinnosť ustanovenia o zmene úpravy splynutia, zlúčenia a rozdelenia spoločnosti (s osobitnou úpravou pre tých, ktorí už premeny spoločností začali uskutočňovať), zmeny v Trestnom zákone (zavedenie trestného činu nekalej likvidácie a nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu štatutárnym orgánom včas) a ustanovenia o novej povinnosti ohľadom správy audítora pri premenách spoločností.

Novela sa zameriava na nepoctivé zlučovanie obchodných spoločností, zavádza mechanizmy proti tzv. bielym koňom a zvyšuje zodpovednosť štatutárnych orgánov a spoločníkov firiem. Cieľom úpravy je skvalitniť podnikateľské prostredie a pomôcť poctivým podnikateľom. Nadväzuje už na schválené legislatívne zmeny, ktoré zabraňujú špekulatívnym reštrukturalizáciám a ktoré zaviedli elektronické upomínacie konania.

Pozn. Novela bola vyhlásená v Zbierke zákonov SR dňa 8.11. 2017 pod číslom 264/2017 Z. z. 

7 NOVÝCH ALEBO ZMENENÝCH POVINNOSTÍ PRE PODNIKATEĽOV

 

1. Podať návrh na zrušenie spoločnosti bývalým štatutárnym orgánom (§ 66 ods. 3, od 1. 1. 2018).

2. Poskytovať primeranú súčinnosť bývalým štatutárnym orgánom (§ 66 ods. 5, od 1. 1. 2018).

3. Predkladať návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o rozdelení spoločnosti správcovi dane (§ 69 ods. 13, odo dňa vyhlásenia novely v ZZ SR).

4. Vypracovať správu audítora a povinnosť jej uloženia do zbierky listín (§ 69 ods. 14, odo dňa vyhlásenia novely v ZZ SR).

5. Predkladať návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o rozdelení spoločnosti do obchodného registra (§ 69a ods. 5, odo dňa vyhlásenia novely v ZZ SR).

6. Osvedčiť podpis pri vymenovaní štatutárneho orgánu pred notárom alebo na matrike (čl. VII – novela zákona o obchodnom registri, od 1. 1. 2018) 

7. Pripojiť súhlas príslušného správcu dane (daňový úrad alebo colný úrad) alebo Sociálnej poisťovne na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným k návrhu na zápis do obchodného registra, len ak je spoločnosť s ručením obmedzeným zakladaná osobou, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne [nové znenie § 105b ods. 1 a čl. VII – novela zákona o obchodnom registri, § 7 ods. 3 nové písm. g)  od 1. 9. 2018].

 

V časti Pripravované právne predpisy, Vyberáme z programu 21. schôdze NR SR (10. 10. 2017 - ), kde informujeme o dianí v Národnej rade SR, nájdete odkaz na schválené znenie i dôvodovú správu.

Prečítajte si 15 najdôležitejších noviniek:

 

1.            Možnosť fúzií obchodných spoločností a družstiev, ale iba v prípade, ak sa fúziou nedostanú do úpadku (§ 69 nové odseky 11 až 15) a zákaz ich zlučovania v likvidácii alebo v konkurze [§ 69 nový odsek 11 písm. b) až d)].

2.            Vyžadovanie stanoviska audítora, že po zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodnej spoločnosti a družstva niektorý z jej právnych nástupcov nebude v úpadku pri záujme kúpiť obchodnú spoločnosť a družstvo v problémoch; audítor sa v prípade účelovej zmeny či manipulácie s údajmi vystavuje nielen reputačnému riziku, ale aj možnému postihu vo forme straty licencie (§ 69 nový odsek 14).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Schválené zmeny Obchodného zákonníka, Trestného zákona a iných predpisov  k 1. januáru 2018

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.