Oznámenie č. 320/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. augusta 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-14-35/2015-OdL o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich záväznej výtvarnej podoby

Platnosť od 12.08.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.

320

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 154 ods. 11 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

opatrenie z 9. augusta 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-14-35/2015-OdL o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich záväznej výtvarnej podoby.

Cieľom návrhu opatrenia je rozšíriť podmienky, za ktorých môže minister obrany Slovenskej republiky udeliť vojenskú medailu Za zranenie v boji tak, aby túto medailu mohol udeliť aj za ujmu na zdraví, ktorá nebola spôsobená zbraňou protivníka.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 49/2021 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky http://www.mosr.sk/opatrenia-a-vynosy-ministerstva-obrany-slovenskej-republiky/.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.