Vyhláška č. 41/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch

Platnosť od 09.03.2020
Účinnosť od 15.03.2020

41

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 4. marca 2020,

ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch je v okrese Piešťany, v katastrálnych územiach Banka, Moravany nad Váhom a Piešťany. Ochranné pásmo
I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch je v okrese Hlohovec v katastrálnom území Jalšové, v okrese Piešťany v katastrálnych územiach Banka, Bašovce, Borovce, Dolné Dubovany, Drahovce, Ducové, Hubina, Kocurice, Krakovany, Malé Orvište, Moravany nad Váhom, Ostrov, Piešťany, Rakovice, Ratnovce, Sokolovce, Stráže, Trebatice, Veľké Orvište a Veselé, v okrese Topoľčany v katastrálnych územiach Svrbice, Šalgovce a v okrese Nové Mesto nad Váhom v katastrálnych územiach Horná Streda, Modrová, Modrovka a Pobedim. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 a popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Okresnom úrade Hlohovec, na Okresnom úrade Nitra, na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, na Okresnom úrade Piešťany, na Okresnom úrade Topoľčany, na Okresnom úrade Trenčín, na Okresnom úrade Trnava a na Mestskom úrade v Piešťanoch.

§ 2

Druhy zakázaných činností v ochranných pásmach ustanovených podľa § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe č. 4.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2020.


v z. Stanislav Špánik v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 41/2020 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V PIEŠŤANOCH

Príloha č. 2 k vyhláške č. 41/2020 Z. z.

OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V PIEŠŤANOCH

Príloha č. 3 k vyhláške č. 41/2020 Z. z.

POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V PIEŠŤANOCH

Príloha č. 4 k vyhláške č. 41/2020 Z. z.

DRUHY ZAKÁZANÝCH ČINNOSTÍ


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.