Vyhláška č. 146/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

(v znení č. 313/2020 Z. z.)

Platnosť od 10.06.2020
Účinnosť od 15.11.2020

146

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 4. júna 2020,

ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 58/1998 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov sa ustanovujú takto:

a) Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pre okresy

1. Banská Bystrica,

2. Banská Štiavnica,

3. Bánovce nad Bebravou,

4. Brezno,

5. Bytča,

6. Detva,

7. Dolný Kubín,

8. Ilava,

9. Krupina,

10. Kysucké Nové Mesto,

11. Liptovský Mikuláš,

12. Lučenec,

13. Martin,

14. Námestovo,

15. Nové Mesto nad Váhom,

16. Partizánske,

17. Poltár,

18. Považská Bystrica,

19. Prievidza,

20. Púchov,

21. Ružomberok,

22. Topoľčany,

23. Trenčín,

24. Turčianske Teplice,

25. Tvrdošín,

26. Veľký Krtíš,

27. Zvolen,

28. Žarnovica,

29. Žiar nad Hronom,

30. Žilina,

b) Obvodný banský úrad v Bratislave pre okresy

1. Bratislava I,

2. Bratislava II,

3. Bratislava III,

4. Bratislava IV,

5. Bratislava V,

6. Dunajská Streda,

7. Galanta,

8. Hlohovec,

9. Komárno,

10. Levice,

11. Malacky,

12. Myjava,

13. Nitra,

14. Nové Zámky,

15. Pezinok,

16. Piešťany,

17. Senec,

18. Senica,

19. Skalica,

20. Šaľa,

21. Trnava,

22. Zlaté Moravce,

c) Obvodný banský úrad v Košiciach pre okresy

1. Gelnica,

2. Humenné,

3. Kežmarok,

4. Košice I,

5. Košice II,

6. Košice III,

7. Košice IV,

8. Košice-okolie,

9. Levoča,

10. Medzilaborce,

11. Michalovce,

12. Poprad,

13. Prešov,

14. Revúca,

15. Rimavská Sobota,

16. Rožňava,

17. Sabinov,

18. Snina,

19. Sobrance,

20. Spišská Nová Ves,

21. Stará Ľubovňa,

22. Stropkov,

23. Svidník,

24. Trebišov,

25. Vranov nad Topľou,

d) Obvodný banský úrad v Prievidzi pre okres Čadca,

e) Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi pre okres Bardejov.

§ 2

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov v konaniach začatých a právoplatne neskončených do 14. júna 2020 a pre výkon hlavného dozoru, ktorý sa začal a právoplatne sa neskončil do 14. júna 2020, sa ustanovujú takto:

a) Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pre okresy

1. Banská Bystrica,

2. Banská Štiavnica,

3. Brezno,

4. Detva,

5. Dolný Kubín,

6. Krupina,

7. Liptovský Mikuláš,

8. Lučenec,

9. Martin,

10. Námestovo,

11. Poltár,

12. Ružomberok,

13. Turčianske Teplice,

14. Tvrdošín,

15. Veľký Krtíš,

16. Zvolen,

17. Žarnovica,

18. Žiar nad Hronom,

b) Obvodný banský úrad v Bratislave pre okresy

1. Bratislava I,

2. Bratislava II,

3. Bratislava III,

4. Bratislava IV,

5. Bratislava V,

6. Dunajská Streda,

7. Galanta,

8. Hlohovec,

9. Komárno,

10. Levice,

11. Malacky,

12. Myjava,

13. Nitra,

14. Nové Zámky,

15. Pezinok,

16. Piešťany,

17. Senec,

18. Senica,

19. Skalica,

20. Šaľa,

21. Trnava,

22. Zlaté Moravce,

c) Obvodný banský úrad v Košiciach pre okresy

1. Bardejov,

2. Humenné,

3. Košice I,

4. Košice II,

5. Košice III,

6. Košice IV,

7. Košice-okolie,

8. Medzilaborce,

9. Michalovce,

10. Prešov,

11. Sabinov,

12. Snina,

13. Sobrance,

14. Stropkov,

15. Svidník,

16. Trebišov,

17. Vranov nad Topľou,

d) Obvodný banský úrad v Prievidzi pre okresy

1. Bánovce nad Bebravou,

2. Bytča,

3. Čadca,

4. Ilava,

5. Kysucké Nové Mesto,

6. Nové Mesto nad Váhom,

7. Partizánske,

8. Považská Bystrica,

9. Prievidza,

10. Púchov,

11. Topoľčany,

12. Trenčín,

13. Žilina,

e) Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi pre okresy

1. Gelnica,

2. Kežmarok,

3. Levoča,

4. Poprad,

5. Revúca,

6. Rimavská Sobota,

7. Rožňava,

8. Spišská Nová Ves,

9. Stará Ľubovňa.

§ 2a

Obvod pôsobnosti obvodného banského úradu v Košiciach a obvod pôsobnosti obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi v konaniach začatých a právoplatne neskončených do 14. novembra 2020 a pre výkon hlavného dozoru, ktorý začal a právoplatne neskončil do 14. novembra 2020, zostáva ustanovený podľa doterajšieho predpisu.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2020.


Richard Sulík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.