Nariadenie vlády č. 131/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 22.05.2020
Účinnosť od 27.11.2021
Literatúra 1

OBSAH

131

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. mája 2020,

o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti určený podľa osobitného predpisu1) o 40 % a viac, za

a) marec 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2021,

b) máj 2020 je splatné v termíne do 31. marca 2022,

c) jún 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2022,

d) júl 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2022,

e) december 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2022,

f) január 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2023,

g) február 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2023,

h) marec 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2023,

i) apríl 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2023,

j) máj 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2024,

k) október 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2024,

l) november 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2024.

(2) Povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie podľa odseku 1 trvá aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 132/2020 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.