Oznámenie č. 421/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. novembra 2019 č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014

Platnosť od 11.12.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

421

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 163 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. novembra 2019 č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014.

Opatrením sa premietnu do opatrenia č. 6/2011 prijaté legislatívne zmeny zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní – upustenie od predkladania výpisov z registra trestov a výpisov z obchodného registra žiadateľmi. V nadväznosti na úpravu členenia subjektov v zákone o kolektívnom investovaní sa opatrením upravuje pojmová terminológia, dopĺňajú sa náležitosti žiadosti k novému predchádzajúcemu súhlasu na zlúčenie správcovskej spoločnosti so zahraničnou správcovskou spoločnosťou a k zrušeniu a zlúčeniu samosprávneho investičného fondu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 39/2019 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.