Oznámenie č. 404/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Platnosť od 28.11.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

404

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty zohľadňuje zmeny vykonané v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinné od 1. januára 2020, a to zavedenie nových ustanovení umožňujúcich oslobodenie od dane pri určitých zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom. Zmenou daňového priznania sa umožní, aby dotknuté osoby vedeli vykázať daňovú povinnosť v prípadoch, keď sa pri uvedených tovaroch ukončia režimy a situácie, v ktorých sa uplatnilo oslobodenie od dane.

Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty sa týka všetkých osôb povinných platiť daň z pridanej hodnoty správcovi dane podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 343/2017 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi 2019 pod príspevkom č. 18, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť aj na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.