Vyhláška č. 353/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru

Platnosť od 07.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020 (za 21 dní)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené