Vyhláška č. 353/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru

Platnosť od 07.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2020

Pôvodný predpis

07.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené