Vyhláška č. 352/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry

Platnosť od 07.11.2019
Účinnosť od 01.12.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.12.2019

Pôvodný predpis

07.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené