Rozhodnutie č. 351/2019 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Platnosť od 05.11.2019
Účinnosť od 05.11.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.11.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

05.11.2019

Pôvodný predpis

05.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené