Nariadenie vlády č. 328/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu

Platnosť od 16.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené