Oznámenie č. 24/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o centralizovanom colnom konaní týkajúci sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber, ktoré sa ponechávajú pri odvedení tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu Európskej únie

Platnosť od 22.01.2019
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 16. januára 2019 v súlade s článkom 7 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 16. januára 2019.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené