Nariadenie vlády č. 175/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2020

Platnosť od 19.06.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2020
Zrušený 173/2020 Z. z.

175

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. mája 2019,

ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok
na rok 2020

Vláda Slovenskej republiky podľa § 78a ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 331/2017 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, podľa formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb a stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na rok 2020 je ustanovená v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 185/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Peter Pellegrini v.r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 175/2019 Z. z.

VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SÚ ODKÁZANÉ NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY, A PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ DOVŔŠILI VEK POTREBNÝ NA NÁROK NA STAROBNÝ DÔCHODOK NA ROK 2020

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby
Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb/mesiac/miestoVýška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb/mesiac/miesto obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa
II. stupeň104 eur70 eur
III. stupeň234 eur156 eur
IV. stupeň312 eur208 eur
V. stupeň442 eur295 eur
VI. stupeň546 eur364 eur

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.