Oznámenie č. 169/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. mája 2019 č. MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí

Platnosť od 17.06.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené