Vyhláška č. 130/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z.

Platnosť od 17.05.2019
Účinnosť od 20.05.2019

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené