Vyhláška č. 108/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu

Platnosť od 24.04.2019
Účinnosť od 01.05.2019

108

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. apríla 2019,

ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 49a ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 290/2018 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Vzor oznámenia o výrobe destilátu je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha k vyhláške č. 108/2019 Z. z.

Vzor

OZNÁMENIE O VÝROBE DESTILÁTU


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené