Vyhláška č. 402/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019

Platnosť od 29.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

402

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 19. decembra 2018,

ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019 je uvedený v prílohe.

§ 2

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2019 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za január 2019.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Andrea Kalavská v. r.


Príloha k vyhláške č.402/2018 Z. z.

ZOZNAM FARMACEUTICKO-NÁKLADOVÝCH SKUPÍN NA ROK 2019

Číslo farmaceuticko-nákladovej skupinyKód farmaceuticko-nákladovej skupinyNázov farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa choroby alebo spôsobu liečbyATC skupinaKód asociovaný s priradenými diagnózami podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb -MKCH -10. revízie
1AUTAutoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbouL04AA11, L04AA24, L04AA26, L04AA32, L04AA33, L04AB, L04ACK50 - K52, L40, M05 - M09, M30 - M36, M45
2CNSOchorenie mozgu/miechyL03AB07, L03AB08, L03AB13, L03AX13, L04AA23, L04AA27, L04AA31, L04AA34, M03BX01, M03BX02, N07XX09G35 - G37, G80 -G83,160 -169
3COPCHOCHP/ťažká astmaR03AC18, R03AK03, R03BBJ40 - J47
4DM1Diabetes typu IA10AE10-E14
5DMHDiabetes s hypertenziou(A10A a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09]) alebo (A10B a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09])110-125
6HEMHemofíliaB02BD okrem B02BD01D66 - D68
7HIVHIV/AIDSJ05AF okrem (J05AF07, J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AR, J05AX okrem (J05AX15, J05AX16, J05AX65, J05AX67)B20 - B24, Z21
8HORHormonálna onkoliečbaL02COO - D48
9KVSSrdcové chorobyC01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01I20 -152
10ONKMalignityL01 okrem (L01BA01), L03AA, L04AX04COO - D48
11PAHPrimárna pľúcna hypertenziaB01AC11, B01AC21, C02KX, G04BE03I27.0
12PARParkinsonova chorobaN04BG20, G21.G22
13RENRenálne zlyhanieB03X, V03AEN17-N19, D46

Vysvetlivky:

1. ATC skupina je anatomicko-terapeuticko-chemická skupina liečiv.

2. Ak je v stĺpci ATC skupina uvedených viacero ATC skupín oddelených čiarkou, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v úhrne vo všetkých týchto ATC skupinách.

3. Ak je ATC skupina definovaná reťazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahŕňa všetky ATC kódy, ktoré sa začínajú týmto reťazcom.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.