Vyhláška č. 324/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov

Platnosť od 21.11.2018
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

324

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 8. novembra 2018

o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 171/2018 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Chorobami vylučujúcimi pobyt v penzióne pre vojnových veteránov sú:

a) infekčná choroba alebo parazitárna choroba akéhokoľvek druhu alebo štádia, pri ktorej môže byť vojnový veterán zdrojom nákazy,

b) tuberkulóza, okrem stabilizovaných a neaktívnych foriem,

c) pohlavná choroba v akútnom štádiu,

d) psychóza, závažná duševná porucha alebo ťažká demencia, pri ktorej vojnový veterán môže ohroziť seba alebo iného, alebo jeho správanie znemožňuje spolunažívanie v skupine,

e) chronický alkoholizmus alebo iná závažná toxikománia, ak nedošlo k likvidácii návyku a správanie vojnového veterána znemožňuje spolunažívanie v skupine,

f) zhubný novotvar každého typu a každej lokalizácie, ak nebola po komplexnej liečbe dosiahnutá remisia a v čase podania žiadosti o prijatie do penziónu pre vojnových veteránov boli zistené metastázy,

g) diabetes mellitus nekompenzovateľný štandardnou diétou a bežnými perorálnymi liekmi alebo inzulínom a pri súčasnom výskyte komplikácií,

h) roztrúsená mozgovomiechová skleróza, ak nebola komplexnou liečbou dosiahnutá dlhodobá remisia alebo ak nejde o stabilizovanú formu,

i) degeneratívna nervová choroba, najmä amyotrofická laterálna skleróza, bulbárna paralýza, neuropatia v spojení s hereditárnou ataxiou, progresívna mozgová atrofia, progresívna mozočková atrofia, ak nebola komplexnou liečbou dosiahnutá dlhodobá remisia alebo ak nejde o stabilizovanú formu,

j) srdcovocievne ochorenie v štádiu dekompenzácie spojenej s výrazným obmedzením pohybu a s odkázanosťou vojnového veterána na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy,

k) ťažká trofická zmena cievneho pôvodu na končatine alebo ischemická zmena na končatine, ktoré sú internou liečbou neovplyvniteľné a v gangrenóznom štádiu,

l) zlyhávanie dýchacích funkcií akéhokoľvek pôvodu spojené s výrazným obmedzením pohybu a s odkázanosťou vojnového veterána na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy,

m) chronické ochorenie pečene v štádiu dekompenzácie,

n) chronické ochorenie obličiek v štádiu zlyhávania,

o) chronická fistulujúca osteomyelitída akejkoľvek etiológie,

p) neoperovateľný stav po zlomenine alebo po vykĺbení, najmä dolnej končatiny alebo chrbtice s ťažším obmedzením pohybu,

q) stav po amputácii s ťažším obmedzením alebo s úplným znemožnením pohybu, pri ktorom nie je možné používať protézu a chodiť pomocou bariel alebo ovládať vozík pre invalidov,

r) stav po poranení alebo operácii mozgu, miechy alebo chrbtice s trvalou poruchou pohybu, ktorý vyžaduje odkázanosť vojnového veterána na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy,

s) postihnutie pohybového aparátu akéhokoľvek pôvodu s ťažkým anatomickým a funkčným obmedzením a s odkázanosťou vojnového veterána na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, alebo

t) postihnutie zmyslových funkcií, najmä zraku alebo sluchu, ktoré spôsobuje značné obmedzenie alebo stratu orientácie a bežného dorozumievania.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Peter Gajdoš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.