Vyhláška č. 274/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody

(v znení č. 29/2019 Z. z.)

Platnosť od 01.10.2018
Účinnosť od 01.03.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené