Nariadenie vlády č. 125/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Platnosť od 01.05.2018
Účinnosť od 01.05.2018

125

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. apríla 2018,

ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 401/2005 Z. z. o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 651/2006 Z. z.,

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2005 Z. z. o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 109/2011 Z. z.,

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2006 Z. z. o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/2011 Z. z.,

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2006 Z. z. o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 285/2011 Z. z.,

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2006 Z. z. o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 648/2006 Z. z.,

6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 68/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spojovacie zariadenia a spätný chod poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov,

7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 53/2011 Z. z.,

8. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné zrkadlá pre poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory,

9. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 192/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlo vodiča poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 143/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/2013 Z. z.,

10. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 652/2006 Z. z.,

11. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov,

12. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 207/2006 Z. z. o technických požiadavkách na riadenie poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov,

13. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zorné pole výhľadu a stierače predného skla poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov,

14. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov,

15. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 82/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 242/2014 Z. z.,

16. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2006 Z. z. o technických požiadavkách na osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie na poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch,

17. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 323/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 133/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 270/2013 Z. z.,

18. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 327/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2013 Z. z.,

19. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 328/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 125/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 107/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 272/2013 Z. z.,

20. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované na zadnej časti úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 154/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2013 Z. z.,

21. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 243/2014 Z. z.,

22. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2006 Z. z. o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 175/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2013 Z. z.,

23. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 54/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/2014 Z. z.,

24. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2011 Z. z. o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov a na ich ochranu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2013 Z. z.

§ 2

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2018.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 125 /2018 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1322/2014 z 19. septembra 2014 (Ú. v. EÚ L 364, 18. 12. 2014), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016) a v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1788 zo 14. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 277, 13. 10. 2016).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.