Zákon č. 87/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Platnosť od 20.04.2017
Účinnosť od 01.05.2017

87

ZÁKON

z 28. marca 2017,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok sa mení takto:

§ 155 znie:

㤠155

(1) Každý má právo konať pred súdom v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie. Súd je povinný stranám zabezpečiť rovnaké možnosti uplatnenia ich práv. S prihliadnutím na povahu a okolnosti veci priberie súd tlmočníka.

(2) Trovy spojené s tým, že strana koná v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie, znáša štát.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.